กำหนดการเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และ กำหนดการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ