ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับป.ตรี วท.พะเยา ภาคเรียนที่ 2/2566 ลงทะเบียนชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วไทย

หรือเข้าผ่านลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียน

ข้อมูลจากงานการเงินวท.พะเยา

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ