ข่าวฝากประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน – นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ หรือสนใจในด้าน การเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ “

สำหรับนักเรียน – นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ หรือสนใจในด้าน การเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ ” ส่งผลงานได้ที่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า แปดหมื่นบาท ส่งผลงานก่อนวันที่ 27 ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังแนบ หรือ เข้าดูได้ทางเว็บไซต์
วท.พะเยาส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน – นักศึกษามีการเรียนรู้พัฒนาตนเองแข่งขันในทุกๆด้าน
ประชาสัมพันธ์ วท.พะเยา
ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ