งานบุคลากร

เอกสารดาวน์โหลด จากงานบุคลากร วท.พะเยา

1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลด( PDF )

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู-ยังไม่มีวิทยาฐานะ

ดาวน์โหลด( PDF )

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู-วิทยฐานะครูชำนาญการ

ดาวน์โหลด( PDF )

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู-วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลด( PDF )

5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู-วิทยฐานะครูเชียวชาญ

ดาวน์โหลด( PDF )

6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู-วิทยฐานะครูเชียวชาญพิเศษ

ดาวน์โหลด( PDF )

7. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษายังไม่มีวิทยาฐานะ

ดาวน์โหลด( PDF )

8. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการ

ดาวน์โหลด( PDF )

9. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลด( PDF )

10. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เชียวชาญ

ดาวน์โหลด( PDF )

11. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เชียวชาญพิเศษ

ดาวน์โหลด( PDF )

12. แบบสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทางการศึกษา

ดาวน์โหลด( PDF )

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ