กยศ01

ให้นักศักษาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน 1.ขันตอนที่ 1 เตรียมบัญชีออมทรัพ ( ใช้บัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น )

(คลิ๊กดู)กรอกข้อมูลบัญชีและข้อมูลการทำสัญญา

ขั้นตอนที่ 2.ให้นักศึกษาบันทึกสัญญาผ่านระบบ DSL หรือ กยศ.connect ปริ้น 1 ชุด

(คลิ๊กดู)ตัวอย่างการบันทึกสัญญา

ขั้นตอรที่ 3. รอวิทยาลัยบันทึกค่าเล่าเรียนตามที่ลงทะเบียนจริง ประมาณ 1-2 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 4. ให้นักศึกษาบันทึกการยืนยันการเบิกการกู้ยืมผ่านระบบ DSL หรือแอป กยศ.connect ปริ้น 1 ชุด  (คลิ๊กดู)ตัวอย่างการบันทึกแบบยืนยันการเบิกเงิน

ขั้นตอนที่ 5. เอกสารที่ต้องเตรียมส่งให้วิทยาลัยมีดังนี้  (คลิ๊กดู)ตัวอย่างเอกสารที่ต้องส่งให้วิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 6. นำเอกสารทั้งหมดมาส่งที่ห้องแนะแนว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน – นักศึกษา ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 

***นักศึกษาสามารถนำเอกสารมาส่งได้วันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ***

เช้า เวลา 8.30 – 11.30 น.

บ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ