จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำนักเรียนห้องเรียนอาชีพมาส่งเรียนหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรงานวัดละเอียด , หลักสูตรงานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป และหลักสูตรงานเครื่องมือกลเบื้องต้น จำนวน 14 คน

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.15 น. ผอ.อรรณพ ยะตา ผอ.โรงเรียนดงเจนวิทยาคม พร้อมคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำนักเรียนห้องเรียนอาชีพมาส่งเรียนหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรงานวัดละเอียด , หลักสูตรงานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป และหลักสูตรงานเครื่องมือกลเบื้องต้น จำนวน 14 คน โดยมีรองฯ อพีระศิษฐ์ ทรงอาจ และรอง ฯ พิพัฒน์ นวลนิ่ม หัวหน้างานหลักสูตรฯ คณะครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม Smart Classroom อาคารฝ่ายวิชาการ

cr.เก็บภาพโดยพีดาวงานฝ่ายวิชาการทำข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ