จดหมายข่าววท.พะเยา ฉบับที่ 6 ประจำเดือนตุลาคม 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานเทอม2ปี66

CR. ภาพข่าวโดย นายนพดล จันทร์ศิริพงษ์ ,นายบัญชา สายสุริยะและนายนพคุณ ไชยหาญ

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ