จดหมายข่าววันที่ 17ก.ย.66แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วท.พะเยาจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาผู้ประกอบการร้านสตีทฟู้ดเพื่อพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ CEC

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ