จดหมายข่าววันที่ 29 กันยายน 2566 ผู้เกษียณอายุราชการปี 66 วท.พะเยา ร่วมบูชาและอำลาพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยในการทำงานสุดท้ายเพื่อความเป็นศิริมงคล

Cr. เก็บภาพทำข่าวโดย นางสาวศุภรัตน์ นาทอง

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ