จดหมายข่าววันเสาร์ที่ 9 ก.ย.66 แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการจัดเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด CEC ที่แผนกอาหารและโภชนาการ วท.พะเยา โดยมีท่านรองพิพัฒน์ นวลนิ่ม เป็นประธานในพิธี

Cr.เก็บภาพโดย นางสาวศุภรัตน์ นาทอง(งานประชาสัมพันธ์วท.พะเยา )

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ