จดหมายข่าว ฉบับที่ 15 ประจำเดือน พฤศจิกายน วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา วท.พะเยาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า(วันวชิราวุธ)

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️ CR.เก็บภาพและทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ