จดหมายข่าว ฉบับที่ 16 ประจำเดือน พฤศจิกายน วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วท.พะเยา

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️ CR.ทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ