จดหมายข่าว ฉบับที่ 17 ประจำเดือน พฤศจิกายน วันอังคาร ที่ 28/11/2566 สาขาวิชาการบัญชี ขออนุมัติโครงการ และดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ( ทล.บ. ) สาขาวิชาการบัญชีปรับปรุง 2567 📸📸

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️ CR.เก็บภาพและทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ