จดหมายข่าว วท.พะเยาฉบับที่ 10 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล( ID PLAN )

Cr.เก็บภาพและทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์ วท.พะเยา

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ