จดหมายข่าว วันที่ 11 พ.ค.2566 วท.พะเยาและงานประชาสัมพันธ์ได้จัดสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ณ ห้องสมาร์ทคราสรูมอาคารฝ่ายวิขาการโดยมีนายบัญชา สายสุริยะและนายธนรัฐ อินต๊ะสารเป็นกรรมการและเลขานุการ ( คลิ๊กที่ภาพหลักเพื่อดูภาพบรรยากาศทั้งหมด )

การสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์66
ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ