จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 18 ประจำเดือนตุลาคม ลงวันที่ 27 ต.ค.66

Cr.เก็บภาพและทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ