จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 19 ประจำเดือนตุลาคม สวัสดีสัปดาห์ที่ 3 ของการเรียนการสอน

Cr.เก็บภาพและทำข่าวโดยนายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ