จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 20 ประจำเดือนตุลาคม วันอังคารที่ 31 ต.ค. 66 การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดร้องเพลงและวงดนตรี

Cr.เก็บภาพและทำข่าวโดย นายบัญขา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ