จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 วท.พะเยา เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะกรรมการประกอบด้วย
1.นางสาวเสาวลักษณ์ ใชสงคราม ผอ.วท.เชียงคำ
2.นายวิสิทธิ์ตพงศ์ แสงงาม ผอ.วก.ปง
3.นางภิญญามศ ปาเรียน รอง ผอ.วก.ปง
4.ว่าที่ ร.ต.ดิเรก เหมืองทอง รอง ผอ.วท.ชค.
5.นางอาภัสราภรณ์ ก้อนสีลา รอง ผอ.วท.ชค.
โดยมี นายกเชษฐ์ กิ่งชนะ รองผู้อำนวยการ วท.พะเยา ทีม นศ.อวท.พะเยา
และครูที่ปรึกษา อวท. ให้การต้อนรับ

Cr. ภาพข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ ทำข่าวโดย นางสาวณฐมน อ้อยมั่งมี งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ