จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 📄วันที่ 9 พ.ย. 2566 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และ บริษัท SC GROUP จังหวัดระยอง เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ โครงการทวิศึกษา ระดับปวส. สาขาเทคนิคเครื่องกลเรือ ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

cr.เก็บภาพทำข่าวโดย นส. ณฐมณ อ้อยมั่งมี เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ