จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม ประจำวันที่ 12ต.ค.66 วท.พะเยาประชุมผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าทีทุกท่าน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ

Cr. เก็บภาพโดยนายนพดล จันทร์ศิริพงษ์และนายบัญชา สายสุริยะ ทำข่าวโดยนายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ