จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2566

Cr.เก็บภาพโดย นายบัญชา สายสุริยะ, นายนพคุณ ไชยหาญและนายนพดล ราชลำ ทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ