จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 66

Cr.เก็บภาพทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ