จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 12 ประจำเดือนตุลาคม วันที่ 20ต.ค.66

Cr.เก็บภาพทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์ วท.พะเยา

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ