จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 14 ประจำเดือนตุลาคม วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

Cr.เก็บภาพโดย นายนพดล จันทร์ศิริพงษ์(ครูอบเชย) ทำข่าวโดยนายบัญขา สายสุริยะ ประชาสัมพันธ์ วท.พะเยา

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ