จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 15 ประจำเดือนตุลาคม วันที่ 24 ต.ค.66 โครงการลูกเสือจิตอาสาพัฒนาวท.พะเยา

Cr.เก็บภาพและทำข่าวโดยนายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ