จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 16 ประจำเดือนตุลาคม ช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย ณ บ้านห้วยก้างปลา ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

Cr.ภาพข้อมูลข่าวโดย นายนพคุณ ไชยหาญ ทำข่าวโดยนายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ