จดหมายข่าว วันที่ 2 ต.ค. 66 วท.พะเยายินดีต้อนรับข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งที่วท.พะเยา จำนวน 4 ท่านด้วยความยินดียิ่ง

CR.เก็บภาพทำข่าวโดยนายบัญชา สายสุริยะ และนางสาวศุภรัตน์ นาทอง พีธีกรดำเนินงานโดยนางสาวอังคณา เครือคำและนางสาวศุภรัตน์ นาทอง

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ