จดหมายข่าว วันที่ 6 ตุลาคม 2566 วท.พะเยาร่วมยินดีกับ นางสาวรุจิรางค์ มนตะคุ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขางานการบัญชี รับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2566

Cr. ภาพข่าว ครูสิริกัญญานี อินตา และ ครูนงลักษณ์​ สว่างใจธรรม

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ