จดหมายข่าว 29-09-66 โครงการเปลี่ยนสายไฟบ้านผู้มีรายได้น้อย ลดปัญหาอัคคีภัย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

Cr.เก็บภาพทำข่าวโดย นางสาวศุภรัตน์ นาทอง งานประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ