วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 วท.พะเยาจัดพิธีมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566

หมายกำหนดการ

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ