ชื่อหัวข้อ เผยแพร่ผลงานวิจัย การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ