ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2566

แบบกรอกข่าวประกาศการประมูลร้านค้าอาหารวิทยาลัยปี66แบบกรอกข่าวประกาศการประมูลร้านค้าอาหารวิทยาลัยปี66 แบบกรอกข่าวประกาศการประมูลร้านค้าอาหารวิทยาลัยปี66 แบบกรอกข่าวประกาศการประมูลร้านค้าอาหารวิทยาลัยปี66 แบบกรอกข่าวประกาศการประมูลร้านค้าอาหารวิทยาลัยปี66

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ