ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดพะเยา เป็น “จังหวัดคุณธรรม”

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ