ประกาศรายชื่อ นักเรียน ระดับ ปวช.1 นักศึกษา ระดับ ปวส.1 และระดับปริญญาตรี ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อ นักเรียน ระดับ ปวช.1 นักศึกษา ระดับ ปวส.1 และระดับปริญญาตรี ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ปีการศึกษา 2565 – กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ใหม่
https://drive.google.com/…/1fl…
*สำหรับ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ หรือตกหล่น ให้ติดต่อที่ งานทะเบียน 054 – 887199,054 – 887200 ต่อ 432 ในวัน และเวลาราชการ
ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ