ประกาศวิทยาลัยสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทั่วไป 3 อัตรา

รับสมัครงานวท.

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ