ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารวิทยาลัยเทคนิคพะเยาปีการศึกษา 2566

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ