ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร วท.พะเยา ปีการศึกษา 2566

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ