ประกาศ วท.พะเยา เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร วท.พะเยา(เพิ่มเติม)แจ้งผลผู้ชนะประมูล

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ