ประกาศ วท.พะเยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ในวันพุธ ที่ 1 พ.ย. 66 วท.พะเยา

รายละเอียดประกาศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ