ผู้อำนวยการฯ พบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ