รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ( รด. ) ประจำปีการศึกษา 2566 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศงาานรด.-66
ค่าดัชนีมวลกาย ( BMI )
สาธิตท่าการทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 หญิง
สาธิตท่าการทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ชาย
ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ