วท.พะเยา(แผนกช่างเชื่อมโลหะ)ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาจัดโครงการ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ ผู้กระทำความผิดจำนวน 10 คน ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 – 1 กันยายน 2566 ณ แผนกช่างเชื่อมโลหะ วท.พะเยา

เก็บภาพโดย นางสาวศุภรัตน์ นาทอง

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ