วันที่ 29/11/66 👏👏👏วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอชื่นชมคนดี หนึ่งวันหนึ่งความดี สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ขอชื่นชม นางสาวฐิตาภรณ์ ณ น่าน

👏👏👏วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอชื่นชมคนดี หนึ่งวันหนึ่งความดี สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ขอชื่นชม นางสาวฐิตาภรณ์ ณ น่าน แผนกวิชาการเลขานุการ นักศึกษาฝึกงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ที่เก็บโทรศัพท์มือถือของประชาชนผู้มารับบริการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ได้ และได้นำส่งคืนเจ้าของ 🙏🙏🙏🙏👏👏👏👏👏👏👏👏👏📸📸📸📸

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️ CR.ข้อมูลข่าวโดยครูนพดล จันทร์ศิริพงษ์ ทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์ธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ