วันที่ 4 พ.ค.67 วันฉัตรมงคล วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอเชิญชวนปรชาชนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร

ขอเชิญชวน ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการและประชาชน
ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาส #วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
ขอพระองค์ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ