วันพฤหัสบดีที่ 21 ถึงวันเสาร์ที่ 23 ก.ย.66 อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประมวลภาพอบรมวันที่ 21/09/66

บันทึกภาพและทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ

ประมวลภาพอบรมวันที่ 22/09/66

Cr. ทำข่าวโดยนายบัญชา สายสุริยะ บันทึกภาพโดยนางสาวศุภรัตน์ นาทอง และนายบัญชา สายสุริยะ

ประมวลภาพการอบรมวันที่ 23 /09/66

Cr.ทำข่าวโดยนายบัญชา สายสุริยะ เก็บภาพโดยนายบัญชา สายสุริยะและนางสาวศุภรัตน์ นาทอง

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ