วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 วันพระราชทานธงชาติไทย ( Thai National Flag Day )

เก็บภาพทำข่าวโดย นาวสาวศุภรัตน์ นาทองและนายบัญชา สายสุริยะ

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ