วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 บ.อินเตอร์ลิ้งค์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด(มหาชน)จัดโครงการCablingContest สุดยอดทักษะสายสัญญาณปีที่11รอบคัดเลือกภาคเหนือ วท.พะเยาแผนกคอมฯส่งตัวแทนเข้าแข่งขันโดยมีครูธนรัฐ อินต๊ะสารเป็นผู้ควบคุมดูแล

กำหนดการ 8.30-11.30น.(อบรมสัมนา) 11.30-16.00น.( การแข่งขันออนไลน์ )โจทย์การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ1การแข่งขันส่วนภาคทฤษฎี ( 15นาที ) 2การแข่งขันส่วนภาคปฎิบัติ ( 75นาที ) วท.พะเยาโดยแผนกคอมพิวเตอร์ฯส่งตัวแทนเข้าแข่งขัน 2 ท่าน นศ.ปวส.1 เทคโนโลยีคอมฯโดยมีครูธนรัฐ  อินต๊ะสารเป็นผู้ควบคุมและดูแล และมีวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันการศึกษาอื่นๆทั่วภาคเหนือเข้าร่วมมากมาย

เก็บภาพและทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ( งานประชาสัมพันธ์ )

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ