วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 น. วท.พะเยาประชุมรอง 4 ฝ่ายและหัวหน้าแผนก ณ ห้องGPA โดยมีท่านผอ.สถิตย์ ปริปุณณากร เป็นประธาน

CR. เก็บภาพทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ