วันศุกร์ที่ 1 ก.ย. 66 แผนกวิชาการบัญชีจัดพิธีทำบุญแผนกประจำปี 2566 โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ นายกเชษฐ์ กิ่งชนะ ,นายพิพัฒน์ นวลนิ่มและดร.อพีระศิษฐ์ ทรงอาจ เข้าร่วมพิธี

เก็บภาพโดย นางสาวสาวิตรี ติวาติน และคุณกิ๊ฟบัญชี

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ